Offline 2

Là dịp gặp mặt của các thành viên tham gia Đại hội lao động VN tại HQ tại Seoul