00380- Tiện lợi, tiết kiệm

#1
Đầu số gọi quốc tế 00380, có thể gọi trên 15 quốc gia trong đó có VIệt Nam
** Thao tác đơn giản: chỉ cần bấm 00380+ 84+ số điện thoại( bỏ số 0 đầu tiên).
** Cước phí: 99won/ 1 phút gọi, cước phí tính từ ngày 21 tháng này đến ngày 20 tháng sau.
** Phí sử dụng 00380 được nhà mạng thu cùng phí sử dụng trong tháng.
** Tổng đài tư vấn, hỗ trợ 02- 1899-0038 - hỗ trợ thông dịch.
 

Đính kèm