Cuộc hội ngộ bất ngờ tại 독산 !

#42
Hiều nhầm :D

Ặc ... hồi đó chú còn chưa xuất hiện...:D

À..thì ra là năm 2011 :D...em tưởng mới tuần trước,kakaka...Mà ai lại đưa cái pic này lên vậy :)