Hướng Dẫn Cách Ép Đồ ( Kim Ô Max Of ) Phiên Bản 8.0.12

#1
Hướng Dẫn Cách Ép Đồ ( Kim Ô Max Of ) Phiên Bản 8.0.12
Chỉ có thành viên đã đăng kí có thể xem đoạn bài ẩn ỏ đây!

bạn có thể Đăng Kí thành viên hoặc Đang Nhập vào diễn đàn!

Theo Các Bạn VLTK Sẻ Ra Chức Nâng Năng Cấp Trang Bị Mới : Kim Ô Và Tử Mãng game_Y.

.Chúng Tôi VNGame Sẻ Cập Nhật Các Cách Ép Đồ Kim Ô Của Game_Y Chính Thức

Ra Mắt Các Bạn Nhân Sỉ Võ Lâm Các Bộ Tử Mãng.

Dưới Đây Là Các Cách Hướng Dẫn Và Cách Ép Đồ Kim Ô :

1- Nón Kim Ô :

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

2- Áo Kim Ô :

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

3- Dai Kim Ô :

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

4- Bao Tay Kim Ô :

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

5- Dây Chuyền Kim Ô :

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

6- Ngọc Bội Kim Ô

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

7- Giầy Kim Ô :

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

8- Nhẫn Thượng Giới Kim Ô

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

9- Nhẫn Hạ Giới Kim Ô

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

10- Kim Ô Vũ Khí Víp

Thảm Khảo Ở Phần Hướng Dẫn

"HướngDẫn""CáchÉp"

-Các Muốn Có Kim ÔKim Bài Thì Các Bạn Sẻ Dùng Hành Hiệp Lệnh Để Đổi Ra.

Đổi từ 200 Hành Hiệp Lệnh = Tử Mãng Kim Bài

Nhận Hành Hiệp Lệnh Hàng Ngày XemTạiĐây Để Có Hành Hiệp Lệnh Và Làm Gì Để Có

Hành Hiệp Lệnh.

!!! Đó Là Các Cách Ép Nhanh Nhất Của VL