Hỏi vấn đề lao động làm việc ở cty cuối cùng dưới một năm về thi lại

#1
Tình hình là mình có người bạn bảo rằng : người lao động diện visa e9 nếu làm việc ở công ty cuối cùng dưới một năm mà về thi lại tiếng hàn thì bld vẫn cho thi nhưng thi đỗ họ cũng không gửi hồ sơ đi cho nữa có phải vậy không ak.? 2 là lao động hết hđ về thi lại đỗ mà cty cũ không nhận lại thì hồ sơ sẽ cho vào danh sách lao động về thi lại hay cho cùng vào những hồ sơ người moi thi lần đầu chưa đk đi lần nào ak.?ai biết xin giải đáp giùm ak.