''Ma'' ở Hàn có thật 100%

ko bít chủ thớt có chém gió ko nữa.Nhưng đọc hết câu chuyện của chủ thớt mà thấy nổi hết da gà.có một luồng gì đó tê chạy dọc theo sống lưng hãi quá.thôi.chủ thớt theo bác nguyễn ngọc ngạn rồi bái bác ấy là thầy đi nhé .viết đến đây mà vẫn thấy run run....